Po viac než dekáde skúseností a vzdelávania som vytvoril kurz pre trénerov.

Cieľom kurzu je zvýšiť kvalitu coachingu, umožniť trénerom dlhodobý rast a mať výsledky a radosť zo svojej práce.

Tento online kurz je pre trénerov, ktorí si chcú vytvoriť alebo upevniť základy pod nohami pre svoj dlhodobý trénerský rozvoj.

 

Kombináciou video prednášok a praktických úloh získate vedomosti o tom ako rozmýšlať nad coachingom, ako sa živiť ako tréner, ako klientov otestovať, písať tréningový program podľa ich výsledkov, komunikovať, radiť ohľadom životosprávy a nakoniec, ako to uchopiť z podnikateľského hľadiska.

Kurz obsahuje 5 častí, ktoré sa ti postupne zverejnia v priebehu 10 týždňov.

Súčasťou kurzu je priestor pre komentáre, kde sa ma môžeš pýtať na otázky. Kurz prebieha štúdiom vo vlastnom tempe. Súčasťou kurzu je záverečná písomná skúška vrátane spätnej väzby a v prípade jéj úspešného splnenia, vydanie certifikátu o dokončení kurzu.

Prečo kurz vznikol?

Pre koho je určený a čo ti môže priniesť, aj keď už nejakú dobu coachuješ svojich vlastných klientov?

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.

Jednotlivé časti kurzu

Chceš být součástí?

Můžeš využít i zvýhodněné nabídky s dalšími kurzy. Pokud bys preferoval/a platbu rozložit do 3 měsíců, kontaktuj nás na [email protected] nebo přes kontaktní formulář.