Po viac než dekáde skúseností a vzdelávania som vytvoril kurz pre trénerov.

Cieľom kurzu je zvýšiť kvalitu coachingu, umožniť trénerom dlhodobý rast a mať výsledky a radosť zo svojej práce.

Tento online kurz je pre trénerov, ktorí si chcú vytvoriť alebo upevniť základy pod nohami pre svoj dlhodobý trénerský rozvoj.

 

Kombináciou video prednášok a praktických úloh získate vedomosti o tom ako rozmýšlať nad coachingom, ako sa živiť ako tréner, ako klientov otestovať, písať tréningový program podľa ich výsledkov, komunikovať, radiť ohľadom životosprávy a nakoniec, ako to uchopiť z podnikateľského hľadiska.

Kurz obsahuje 5 častí, ktoré budeme zverejňovať postupne v priebehu 10 týždňov.

Súčasťou kurzu je fórum, kde bude priestor pýtať sa ma na otázky. Kurz prebieha štúdiom vo vlastnom tempe. Súčasťou kurzu je záverečná písomná skúška vrátane spätnej väzby a v prípade jéj úspešného splnenia, vydanie certifikátu o dokončení kurzu.

Prečo kurz vznikol?

Pre koho je určený a čo ti môže priniesť, aj keď už nejakú dobu coachuješ svojich vlastných klientov?

Video Poster Image

Jednotlivé časti kurzu

Chceš být součástí dalšího termínu?

Zaregistruj se na waitlist a info o spuštění, spolu se speciální nabídkou, ti pošleme jako prvnímu.