Dovednost/Skill je „učením a praxí získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou“. V CrossFitu/Sport Of...