V období bez gymu, či už z dôvodu dovolenky, zmeny bydliska, karantény alebo dobrovoľne, sa...