EXPO Throwdown #19

L-sit Hang From Pull-up Bar – max výdrž na čas x 1 pokus

+

Rest 5 min

+

Box L-sit – max výdrž na čas x 1 pokus

Skóre – súčet časov oboch L-sitov

Pravidlá:

L-sit Hang From Pull-up Bar:

  • Vo vise na hrazde
  • Kolená prepnuté
  • Pod pätami box alebo sada kotúčov, ktoré budú 10 cm pod úrovňou zadku
  • Test končí pri pokrčení kolien alebo dotyku chodidiel s boxom/kotúčmi

Box L-sit:

  • Dlane sú uložené na dvoch boxoch, kolená sú prepnuté
  • Pod pätami box alebo sada kotúčov, ktoré budú 10 cm pod úrovňou zadku
  • Test končí pri pokrčení kolien alebo dotyku chodidiel s boxom/kotúčmi

Tvoje skóre

Deadline pro zadání skóre je 30.4.2022 včetně.

EXPO Training
info@expotraining.cz