Nastavenie cieľov 2022 – Hierarchia priorít

Obdobie koncu starého a začiatku nového roka je často spojené s rekapituláciou starého a s nastavením cieľov do nového roka. Aby bol náš nový rok zmysluplný, musíme vložiť vlastný čas, úsilie a ďalšie prostriedky do tých činností, ktoré majú pre nás najväčšiu hodnotu. Najcennejším aktívom, ktoré máme, je čas. Čas nie je nekonečný, a preto by sme s ním mali narábať rozumne. Týmto článkom by som chcel poskytnúť návod ako zistiť, čo je pre vás v živote dôležité a vďaka tomu rozumieť kde investovať svoj čas.

Mnohí z nás sme začiatkom nového roka plní elánu, plánov a cieľov, ale sú naše ciele správne zvolené? Na základe čoho sme si ich nastavili? Nastavili sme si ich, pretože to od nás očakávajú druhí alebo pretože súvisia s našimi najväčšími životnými prioritami?

K hierarchii priorít som sa dostal zhruba v roku 2011-2012, kedy som počúval pár audionahrávok od Dr. John Demartini. Demartiniho pôvodná verzia hierarchie obsahuje 14 otázok. Táto verzia, ktorú používam teraz je upravená verzia od OPEX Fitness, ktorá bola obsahom Life Coaching modulu v ich CCP kurze, ktorý som absolvoval v roku 2014. Moja osobná skúsenosť s týmto cvičením je len pozitívna. Najprv mi otvorila oči, pretože som zistil, že to čo študujem (bankovníctvo a poisťovníctvo) v tej dobe okolo 2011 už nesúviselo s tým, čo som chcel v budúcnosti robiť (trénerstvo). Moja vlastná hierarchia priorít mi pomohla byť OK sám so sebou, ujasniť si lepšie kto vlastne som a kam smerujem. Pomohlo mi to navigovať sám seba životom.

Ako zistiť čo sú naše životné priority? Proces má 3 kroky, ktoré si ukážeme nižšie. 

  1. Položenie si 7 otázok o našich prioritách
  2. Vyhodnotenie odpovedí
  3. Zostavenie hierarchie priorít

Začneme kladením si týchto základných otázok, ktoré nám pomôžu zistiť vlastnú hierarchiu priorít. Hierarchia priorít vyjadruje čo je pre nás v živote v tomto období najviac dôležité, čo naše činy a fungovanie reprezentujú = má pre nás najväčšiu hodnotu.

Položenie si 7 otázok o našich prioritách

  1. Čo tvorí tvoj osobný priestor a čo je pre tento priestor spoločné?
  1. Deň má 24 hodín, ako tráviš svoj čas okrem spánku?
  1. Aké činnosti ti dávajú pocit, že žiješ?
  1. V čom si najviac organizovaný?
  1. Čo najviac upúta tvoju pozornosť a sústredenosť?
  1. Ktoré, z tvojich stanovených cieľov majú znaky, že sa stávajú skutočnosťou/realitou?
  1. O čom najradšej ľuďom rozprávaš?

Vyhodnotenie odpovedí

V tomto kroku si spíšeme všetky odpovede, ktoré sme uviedli pri otázkach. Ak sú niektoré veľmi podobné a znamenajú pre nás to isté, môžeme ich dať do jednej kategórie. Ku každej odpovedi si napíšeme počet, koľkokrát sme túto odpoveď uviedli.

Napríklad:

Coaching – 5

Tréning – 4

Jedlo – 7

Rodina – 4

Zostavenie hierarchie priorít

Zostavenie hierarchie je jednoduché. Odpovede zoraďte od najpočetnejšej po najmenej. 

Príklad:

Jedlo – 7

Coaching – 6

Tréning – 5

Rodina – 4

Hierarchia priorít vypovedá o tom, že na najvyššom stupni je to, čo nám najviac chýba a máme potrebu to doplniť. Niekto by povedal, že ako je možné, že rodina je pre niekoho až na 4. mieste, rodina by predsa mala byť dôležitá. Rodina je dôležitá, ale možno pre tohto človeka je jeho rodina v stave, s ktorým je spokojný a šťastný a nepotrebuje túto potrebu nijak dopĺňať. Vďaka tomu, že vieme, čo je pre nás dôležité, si môžeme nastaviť vlastné ciele na tento rok. Ciele, ktoré sa týkajú našich vlastných priorít. 

Zostav si aj ty svoju hierarchiu priorít a pozri sa na to, čo reflektuje tvoje fungovanie. Možno zistíš, že to, do čoho vkladáš svoje úsilie je v súlade s tvojimi prioritami alebo naopak, zistíš, že investuješ svoj čas to vecí, ktoré od teba očakávajú druhí, alebo sa ti snažia nanútiť. To sa nazýva “vnucovanie hodnôt” a nie je správne. Nemôžeme nanútiť niekomu, aby bolo preňho dôležité to čo je pre nás. Je to negatívna energia, ktorá vedie k tlaku a nespokojnosti. Každý máme svoje vlastné priority a každý by ich mal rešpektovať.

Odporúčam vrátiť sa k tomuto cvičeniu kľudne každý kvartál a položiť si znovu týchto 7 otázok. Život sa vyvíja a ak chceme smerovať k našim cieľom, je dôležité rozumieť sebe, vlastným prioritám a činnostiam, ktoré k nim smerujú.

Michal Bohumel
michal@expotraining.cz

Verím, že každý človek je iný, a preto aj jeho tréning by mal byť jedinečný. Fitness je médium, pomocou ktorého môžeme žiť väčší život.