EXPO Throwdown #9

Tento throwdown testuje našu úroveň skákania Double Unders, poznanie seba samého, kontrolu, precíznosť, schopnosť vedieť kedy ísť vs. kedy ešte počkať a tiež funkčný objem. Musíš poznať sám seba, sústrediť sa a vyhnúť sa chybám.

Workout

For Time:

Unbroken sets of Double Unders

10-20-30-40-50-40-30-20-10-20-30-40-50-40-30-20-10

*Time Cap 10 min

Štandardy:

  • Double Under znamená, že preskočíš švihadlo dvakrát počas jedného výskoku
  • Každý set musí byť splnený Unbroken (bez prerušenia)
  • Ak napríklad pokazíš na 9. DU v kole s 10, tak musíš ísť dané kolo odznovu
  • Odporúčam ísť tento throwdown s judgom, ktorí ti bude počítať správne opakovania a UB sety
  • Pre tento throwdown nie je žiadna sport/scale verzia

Skóre:

Čas po skompletizovaní všetkých 17 unbroken setov = 490 Double Unders

Alebo time cap + počet opakovaní, ktoré si nesplnil/a, napríklad si dal 400 a 90 si zostalo, tvoje skóre je 11:30

Svůj výsledek zapiš do 6.9.2021 včetně do tohoto formuláře.

EXPO Training
info@expotraining.cz