STANOVENÍ PRIORIT V TRÉNINKU

Podobně jako je to s mnoha jinými oblastmi tréninku, bude i stanovení priorit úplně individuální. Pro účely tohoto článku rozdělím téma na dvě oblasti, a to stanovení priorit hned po první konzultaci s klientem ještě před tím, než klient vůbec přijde na první trénink a dále na stanovení priorit v samotném tréninku na základě cílů klienta a jeho současných schopnostech.

 

STANOVENÍ PRIORIT PO PRVNÍ KONZULTACI S KLIENTEM (práce začíná ještě před tím, než klient přijde na první trénink)

 

Je důležité si ujasnit cíle, které klient od tréninku očekává. Dále je nutné si ujasnit, kolik úsilí, kolik energie, kolik času je klient schopen/ochoten pro dosažení jeho cílů investovat. První konzultace nám také poskytne důležité informace o klientově životě, běžném dni, zaměstnání, úrovni stresu během dne, jeho spánku, jeho stravování, jeho pitném režimu a tak dále.

 

Na základě zjištěných informací můžu hned začít stanovovat priority. Pro někoho to bude spánek (délka, pravidelnost, kvalita…), pro dalšího to bude konzistentnost v tréninku (pravidelně se ukázat v gymu a trénovat), pro někoho může být první prioritou začít trénovat méně, protože jeho dosavadní trénink byl příliš náročný, nerespektoval život mimo trénink a neumožňoval klientovi regenerovat, adaptovat se.

 

Klient: Petr, 30 let, BW 91kg

Příklad několika otázek během první konzultace s klientem:

 

Jaké je tvé povolání?

Hasič. Je to fyzicky i psychicky celkem náročná práce.

Jak se stravuješ?

Nevěnuji moc pozornost tomu, kolik toho během dne jím, snažím se nemít hlad, ale často se mi to úplně nepovede.

Rozžvýkáš dobře každé sousto, soustředíš se na své jídlo?

To nevím, nepřemýšlím nad tím.

Býváš během roku často nemocný?

Vlastně ano, pravidelně tak 3x až 4x.

Jak často v současné době trénuješ? Popiš mi prosím poslední 2 týdny.

Poslední dva týdny byly slabší. Do gymu jsem se dostal tak 5x týdně a snažil se dohnat to, co mi nejde. Jinak máme na stanici takové malé fitko, takže když jsem v práci a mám nějaký volný čas na odpočinek, snažím se to využít a zamakat i tam. Pořád mám ale pocit, že trénuju málo.

Jaké jsou tvoje cíle?

Baví mě trénovat, chci trénovat co nejvíc a chci se zúčastnit nějaké soutěže v ČR. Věřím, že když budu trénovat co nejvíc, můžu se pak dobře umístit. Nějak se mi ale v poslední době nedaří zlepšovat a mám pocit, že i když trénuju víc a víc, tak stojím pořád na místě.

Jak… a tak dále…

 

Petr má fyzicky a psychicky náročné povolání. Zároveň nevěnuje dostatečnou pozornost stravě a hlavně ani odpočinku. Chce trénovat co nejvíc, aby měl co nejlepší výsledek na soutěži.

 

Priority pro Petra:

1. Respektování klientova zaměstnání a minimalizování negativních vlivů směnného provozu na trénink a zdraví klienta. Vyvážení poměru mezi tréninkem a odpočinkem, větší důraz na spánek (pozitivní vliv na klientovo zdraví ale také výkon v tréninku, na soutěži).

2. Nižší objem a intenzita tréninku ve dny, kdy klient není odpočatý.

3. Větší důraz na pitný režim během dne/směny v zaměstnání.

4. Větší důraz na kvalitu ALE TAKÉ KVANTITU jídla.

5. Větší důraz na to, jak klient své jídlo sní (umožnění lepšího trávení díky důkladnému rozžvýkání každého sousta a dostatečnému množství slin atd.).

 
 

STANOVENÍ PRIORIT V SAMOTNÉM TRÉNINKU NA ZÁKLADĚ CÍLŮ A SOUČASNÝCH SCHOPNOSTECH

Jednoduše lze říci, že priority stanovuji na základě dvou informací: jaké jsou klientovi cíle a na tom, kde se klient právě nachází se svými schopnostmi, jak daleko je od stanovených cílů. Druhou informaci získám otestováním klienta v tréninku.

Na základě testů jsem schopen identifikovat, co je pro klienta největší překážkou, na čem je nutné začít pracovat a naopak, co v tréninku nebude příliš efektivní.

 

Klient: Monika, 26 let, BW 58kg

 

Cíle v jejím fitness: striktní Muscle Up na kruzích.

 

Otestování klienta:

Front Plank (skóre je počet vteřin v dobré pozici, kontrole) 37s,

Side Plank – levá / pravá strana (skóre je počet vteřin v dobré pozici, kontrole) 42 / 51,

Shyb nadhmatem se zátěží (skóre = tělesná hmotnost + zátěž v kg) 0 (klientka nezvládne žádné opakování ani s hmotností vlastního těla),

Tlak s činkou nad hlavu (skóre = počet kg) 28 kg,

Klik na bradlech (skóre = tělesná hmotnost + zátěž v kg) 60 kg (klientka zvládne 1 opakování bez přidané zátěže).

 

Klientka má jasný cíl, od kterého se nachází poměrně daleko. K dosažení cíle jí chybí síla. Silový trénink vrchu těla pravděpodobně nebyl do této doby dostatečný nebo žádný. V této fázi nebude pro klientku dostatečné pracovat na samotném “skillu”, provedení cviku. Nejsem zastáncem používání expandérů, gumiček, které by sice fungovaly jako dopomoc pro provedení cviku, ale samotný pohyb je jimi ovlivněný ať už z hlediska mechaniky pohybu anebo z hlediska zapojení svalů při provedení cviku. Z testování je naprosto jasné, že klientka nemá pro provedení cviku sílu a hledání jiné dopomoci s cílem urychlit celý proces by nebylo efektivní.

 

Po dosažení dostatečné úrovně absolutní síly vrchu těla bude možné začít pracovat na samotném provedení cviku. Na začátku to ale nebude priorita č. 1.

 

Priority pro Moniku:

1. Posturální vytrvalost (na základě výsledků testů Front/Side Plank).

2. Tahová síla vrchu těla (vertikální, horizontální).

3. Tlaková síla vrchu těla horizontální (vykoná bez únavy 1 klik na bradlech, klik na kruzích v únavě bude o mnoho náročnější).

4. Tlaková síla vrchu těla vertikální (pro strukturální rovnováhu mezi silou tahovou/tlakovou).

5. Postupně budovat silný False Grip (k Muscle Up je to daleká cesta, ale postupně pracovat na False Grip nebude špatné).

 

ZÁVĚR

Každý klient je jiný a pro každého budou priority odlišné. U někoho bude po první konzultaci jasné, že má vše mimo svůj trénink pod kontrolou. Nezbývá tedy nic jiného, než stanovit priority v tréninku a začít pracovat na tom, aby se co nejefektivněji přibližoval stanoveným cílům, objevoval svůj fyzický potenciál.

U někoho to tak jednoduché nebude a bude důležité klást další otázky a společně hledat odpovědi, na základě kterých budou stanoveny priority i mimo gym, trénink. Je možné, že někoho největší prioritou bude naučit se lépe a více jíst, protože nedostatek kvalitního jídla/kalorického příjmu je překážkou na cestě k jeho cíli. Je také opravdu možné, že priorita bude to, aby klient začal trénovat méně. V té chvíli to bude náročné přijmout, ale do budoucna to může být právě ten správný krok, který do teď klienta brzdil.

Tomáš Hejna
tomas@expotraining.cz

Respektuji jakýkoliv cíl ve fitness. Výkon, zdraví, postava, uběhnout maraton, naučit se něco nového... Efektivní cestou k dosažení takových cílů je individuální přístup. To mi dává největší smysl. Stejně jako zvedat těžký věci a pít kávu 😊.